OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje                









Jedilnik




Vreme





Vaje iz...

 


Prijava na
govorilne ure

       


 

 

 

 


 



 

 

Priporočeni seznam knjig
za
bralno značko

 

Mogoče vam pride prav...

       
 



 
Slovar slovenskega
knjižnega jezika


Pravopis



Glasbena vzgoja


Mešamo barve






Šolski hišni red

           Telefon: 01 786 68 70      Faks: 01 786 68 90          Vozni red